VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Údaje o dodavateli:

Nakladatelství FYNBOS s. r. o.
Sídlo a kontaktní adresa: Dubné 168,37384 Dubné
Zápis v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu C, vložce číslo 10462
IČ:    07292520
DIČ: CZ07292520

Bankovní spojení: UniCredit Bank, České Budějovice
Číslo účtu: 1121058000/2700
IBAN: IBANCZ4727000000001121058019
SWIFT: BACXCZPP

Další kontaktní údaje:
E-mail: info@fynbos.czinfo@fynbos.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2014 a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi dodavatelem (prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím) prostřednictvím on-line služby – elektronického obchodu na dálku provozovaného na internetových stránkách www.fynbos.cz – internetový obchod.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Internetový obchod má působnost pouze v rámci České republiky. 
Informace k objednávkám ze zahraničí e-mailem: info@fynbos.cz

Vymezení pojmů:

 

Objednávka a storno objednávky:   

 

Dodací podmínky:

 

Platební podmínky:

 

Expediční náklady:

 

Převzetí zboží:

 

Reklamace a odpovědnost za škody:

 

Odstoupení od smlouvy:

 

Ochrana osobních údajů:

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb.,
O ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a k zasílání novinek, nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti  zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.